POS Programul Operational Sanatate 2021 - 2027

  • Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu
  • Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului epidemiologic al morbidităţii
  • Prioritatea 3: Creșterea eficacității sistemului medical pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce al bolilor prioritare prin investiții în servicii și infrastructură
  • Prioritatea 4: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major
  • Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
  • Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical
  • Prioritatea 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament

Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile