POR SE Programul Operațional Regional Sud-Est 2021 - 2027

Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.

Obiectivele strategice regionale (OSR) au fost stabilite ca fiind cele mai relevante în contextul actual de dezvoltare socio-economică:

  • Prioritatea 1 – O regiune competititivă prin inovare, digitalizare, întreprinderi dinamice și smart city
  • Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri
  • Prioritatea 3 – O regiune cu emisii de carbon reduse
  • Prioritatea 4 – O regiune accesibilă
  • Prioritatea 5 – O regiune educată
  • Prioritatea – 6 O regiune atractivă
  • Prioritatea 7 – Asistență tehnică

Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile