POEO Programul Operational Educatie si Ocupare 2021 - 2027

  • Prioritatea 1 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
  • Prioritatea 2 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
  • Prioritatea 3 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
  • Prioritatea 4 – Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
  • Prioritatea 5 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
  • Prioritatea 6 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
  • Prioritatea 7 – Antreprenoriat și economie socială
  • Prioritatea 8 – Modernizarea instituțiilor pieței muncii
  • Prioritatea 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității
  • Prioritatea 10 – Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului

Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile