PODD Programul Operational Dezvoltare Durabila 2021 -2027

  • Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
  • Prioritatea 2. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate
  • Prioritatea 3 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor
  • Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile