PROIECT INTEGRAT DE AMENAJARE TURISTICA A MALULUI LACULUI TECHIRGHIOL

Unitatea administrativ-teritorială Techirghiol implementeaza “Proiectul integrat de amenajare turistica a malului lacului Techirghiol”, cod SMIS 16674, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice”, în baza contractului de finanţare nr. 3300/30.07.2012 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Proiectul are o durată de implementare de 20 de luni, în perioada 30.07.2012 – 30.03.2014, şi un buget total de 15.295.798,47 lei, din care valoarea eligibilă din FEDR este de 11.173.490,35 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 943.385,32 lei, iar co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 247.283,18 lei.