Crearea infrastructurii de agrement in cadrul complexului MARCUS URANUS

S.C. MARCUS URANUS S.R.L. a implementat la nivel local timp de 36 luni, începând din data de 04.05.2010, proiectul „Crearea infrastructurii de agrement în cadrul complexului Marcus Uranus”, cod SMIS 3849, componentă a Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5: “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.2: “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice”.

Proiectul “Crearea infrastructurii de agrement în cadrul complexului Marcus Uranus”, finanțat prin Programul Operațional Regional a fost implementat de către S.C. MARCUS URANUS S.R.L. și are o valoare totală de 18.204.980,67 lei, din care 9.011.934,40 lei reprezintă finanțare nerambursabila.  Autoritatea de Management a Programului Operational Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.