Achiziţia de utilaje pentru eficientizarea procesului de construcție piscine

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Implementarea proiectului

Proiectul a fost implementat în Municipiul Constanța, pe o perioadă de 35 de luni (respectiv între 30.01.2017 și 30.11.2019).

Valoarea proiectului

Valoare totală a proiectului este de 989.193,85 lei, din care 553.014,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 97.590,71 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 338.589,09 lei este contribuţia beneficiarului.

Achizitionarea de utilaje

Pe perioada de implementare a proiectului s-au  achiziționat 13 utilaje și echipamente tehnologice performante necesare în procesul de proiectare și construcție piscine, precum și 7 licențe și softuri și s-au creat 5 locuri de muncă.