PNS

PNS Planul National Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 – 2027 PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri PD-04 – Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil PD-05 – Practicarea…

POAT

POAT Programul Operațional de Asistenta Tehnica 2021 – 2027 P1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea PO P2. Îmbunătățirea capacității de coordonare, gestionare și control şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile

POIDS

POIDS Programul Operațional Incluziune si Demnitate Sociala 2021 – 2027 Prioritatea 1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea 2: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală Prioritatea 3 Protejarea dreptului la demnitate socială Prioritatea 4: Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile primare – PO 4 Prioritatea 5:…

POCIDIF

POCIDIF Programul Operațional Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare 2021 – 2027 P1 Susținerea și promovarea unui ecosistem de CDI atractiv și competitiv în RO P 2 Digitalizare in administratia publica centrala, educație, cultură și mediu de afaceri P 3 Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare Contacteaza-ma daca esti interesat de…

POS

POS Programul Operational Sanatate 2021 – 2027 Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite în regim ambulatoriu Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului epidemiologic al morbidităţii Prioritatea 3: Creșterea eficacității sistemului medical pentru…

POEO

POEO Programul Operational Educatie si Ocupare 2021 – 2027 Prioritatea 1 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii Prioritatea 2 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară Prioritatea 3 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională Prioritatea 4 – Creșterea calității…

POR SE

POR SE Programul Operațional Regional Sud-Est 2021 – 2027 Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și…

PODD

PODD Programul Operational Dezvoltare Durabila 2021 -2027 Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară Prioritatea 2. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate Prioritatea 3 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și…